WAŻNE INFORMACJE!!!

WAŻNE INFORMACJE!!!

  • W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia.      
  • Ks. Arcybiskup Wacław Depo zarządzeniem z dnia 24 marca 2020 r. udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane aż do odwołania.
  • Jednocześnie kolejny raz zachęcam wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.
Proboszcz

Comments are closed.
<-- wqqd9333 -->