Jest to kopia starożytnego, cudownego obrazu zw. ”Salus populi Romani,co znaczy Ocalenie ludu rzymskiego ,który znajduje się w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej, pierwszej świątyni na zachodzie poświęconej Matce Chrystusa. Obraz nazywany również N.M.P Snieżną z Dzieciątkiem . Obraz zdobią korony. Historia obrazu datowana (1604), przedstawił ją Abp Metropolita Częstochowski dr: Stanisław Nowak w publikacji ks. St. Wybańskiego- proboszcza i kustosza kościoła w Skarżycach ( 1999)., Obraz znajdował się bardzo długo w bocznym ołtarzu do czasu , kiedy ks. Henryk Wysowski ,miejscowy proboszcz (1971- 80) postanowił przenieść go do ołtarza głównego.

Stała się wtedy dziwna rzecz. Obraz zniknął i pozostał w ukryciu i zapomnieniu. Ksiądz i wierni nie mieli odwagi zastąpić obrazu innym . Dopiero w ostatnich latach dokonano odkrycia obrazu Matki Bożej schowanego za obrazem Trójcy Przenajświętszej. Zrozumieliśmy wszyscy: Maryja pragnie głosić chwałę Trójcy Przenajświętszej i prowadzić nas do niej w pokorze z pozycji bocznej kaplicy i bocznego ołtarza. Stało się to w czasie , kiedy cały Kościół przygotowujący się na święty rok jubileuszowy 2000, rozpamiętuje po kolei prawdy o poszczególnych Osobach Boskich: Synu Bożym, Duchu Świętym i Bogu Ojcu. I tak Matka Boża Skarżycka , Opiekunka ludu zawierciańskiego , wskazuje na Trójcę Przenajświętszą.