27 czerwca 1998 r. – Dekret powołujący ks. Stanisława Wybańskiego na Proboszcza Rzymskokatolickiej Parafii Trójcy Przenajświętszej w Zawierciu.

12 lipca 1998 r. – Instalacja nowego proboszcza (ks. dziekan Jan Duda).

24 lipca 1998 r. – Wizyta ks. Abpa Stanisława Nowaka, który wyraża życzenie by odnowiony Obraz NMP Skarżyckiej wrócił na swoje dawne miejsce do ołtarza bocznego.

Lato 1998 r. – Renowacja ołtarzy bocznych.

Lato 1998 r. – Wykończenie I piętra plebanii i założenie instalacji centralnego ogrzewania.

Lipiec 1998 r. – Remont kuchni: wszystko nowe.

Lipiec – sierpień 1998 r. – Malowanie wewnątrz całej plebanii.

Wrzesień 1998 r. – Umieszczenie na stałe w lewym ołtarzu bocznym Cudownego Obrazu NMP   Skarżyckiej.

06.09.1998 r. – Parafialne dożynki.

Październik 1998 r. – Renowacja konstrukcji dzwonów.

13 – 15 grudnia 1998 r – Rekolekcje adwentowe (o. misjonarz Jerzy Małota z diecezji sosnowieckiej).

Zima 1998/1999 – Powstają: „Nabożeństwo do Matki Bożej Skarżyckiej” i pieśni ku czci NMP Skarżyckiej autorstwa ks. proboszcza: „Bądź pozdrowiona”, „Jurajska Pani”, „Maryjo Skarżycka Pani” i „Skarżycka Pani”. Powstaje także „Hymn na cześć Trójcy Przenajświętszej” na podstawie słów Ojca Świętego z melodią ks. Stanisława Wybańskiego.

28.XII – 13.I 1999 r. – Wizyta duszpasterska.

05 – 07 marca 1999 r. – Triduum przygotowujące do przeżycia rekolekcji wielkopostnych    (Brat Jan Joachim, założyciel i misjonarz Maryjnego Kręgu Pomocy Matce Kościoła).

13 – 16 marca 1999 r. – Rekolekcje wielkopostne (o. misjonarz Leonard Zagórski z diecezji sosnowieckiej).

Marzec 1999 r. – Renowacja przedniej ściany kaplicy w Żerkowicach.

17 kwietnia1999 r. – Spotkanie kapłanów, którzy razem z ks. proboszczem przyjęli święcenia kapłańskie.

Kwiecień 1999 r. – Renowacja muru wokół świątyni (Jan Moszczowski).

Wiosna 1999 r. – Odnowiono ołtarza głównego w świątyni, m. in. wymiana mensy.

Wiosna 1999 r. – Kupiono nowe krzesła do prezbiterium.

Wiosna 1999 r. – Wybudowano budynek gospodarczy na cmentarzu.

01 maja 1999 r. – Rozpoczęcie nabożeństw ku czci NMP Skarżyckiej, które będą odprawiane w każdą sobotę przed Cudownym Obrazem.

02 maja 1999 r. – X Pielgrzymka Strażaków z regionu zawierciańskiego pod przewodnictwem   Ks. Abpa Stanisława Nowaka i I Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych.

04 maja 1999 r. – Uroczystość św. Floriana i Doba Eucharystyczna.

09 maja 1999 r. – W parafii gości Ojciec Misjonarz Jan Kubisa z Zambii.

16 maja 1999 r. – Uroczystość I Komunii Świętej.

22 maja 1999 r. – Święcenia kapłańskie naszego rodaka Krzysztofa Dziuba.

30 maja 1999 r. – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej i Prymicje ks. Krzysztofa Dziuba.

Maj – czerwiec 1999 r. – Budowa ołtarza polowego ku czci NMP Skarżyckiej (Jan Moszczowski)

Czerwiec 1999 r. – Wymiana pieca węglowego w plebanii na piec olejowy firmy Viessmann.

15 sierpnia 1999 r. – Ks. Abp Stanisław Nowak wydaje dekret ustanawiający parafialny kościół Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Skarżyckiej.

05 września 1999 r. – Dożynki parafialne.

07 października 1999 r. – Uroczystość Poświęcenia Ołtarza Polowego i Kopii Cudownego Obrazu NMP Skarżyckiej (Ks. Abp Stanisław Nowak).

24 października 1999 r. – W Żerkowicach Uroczysta Msza św. w intencji strażaków i ich rodzin, i poświęcenie nowego bojowego wozu strażackiego (ks. proboszcz.

Październik 1999 r. – Kalendarz na 2000 r. z naszym sanktuarium.

Jesień 1999 r. – Wybudowanie sanitariatów dla pielgrzymów.

12 – 14 grudnia 1999 r. – Rekolekcje adwentowe (o. misjonarz Jan Dyliński z diecezji sosnowieckiej).

27.12. – 08.01.2000 r. – Wizyta duszpasterska.

Styczeń 2000 r. – Obrazy NMP Skarżyckiej pobłogosławione przez Ks. Abpa Stanisława  Nowaka dla każdej rodziny.

21 lutego 2000 r. – Zmarł w Warszawie O. Roman Dziekan nasz rodak, Prowincjał Bonifratrów.

26 lutego 2000 r. – Pogrzeb O. Romana na cmentarzu powązkowskim w Warszawie (delegacja z parafii na czele z ks. proboszczem).

27 lutego 2000 r. – Poświęcenie ornatu jubileuszowego (fundatorzy: Lucyna i Janusz Domagałowie).

01.04. – 04.04.2000 r. – Rekolekcje wielkopostne – Ks. Bp Antoni Długosz.

01.04.2000 r. – Ks. Bp Antoni Długosz poświęcił Logo Jubileuszowe z mosiądzu wmurowane w boczną ścianę świątyni.

04.04.2000 r. – Święcenia lektoratu przyjmuje dziesięciu ministrantów z rąk Ks. Bpa Antoniego Długosza.

08.04. – 09.04.2000 r. – Dni powołaniowe (Siostry z Zakonu Córek Bożej Miłości z Krakowa).

04 maja 2000 r. – Uroczystość św. Floriana i Doba Eucharystyczna.

07 maja 2000 r. – XI Pielgrzymka Strażaków z regionu zawierciańskiego (Ks. Bp Antoni Długosz).

21 maja 2000 r. – W czasie wszystkich Mszy św. Słowo Boże głosił i koncertował ks. dr Mirosław Wilk.

28 maja 2000 r. – I Komunia Święta.

11 czerwca 2000 r. – 75-lecie OSP w Skarżycach, uroczysta Msza św. pod przewodnictwem  ks. proboszcza Stanisława Wybańskiego.

18 czerwca 2000 r. – Główny odpust parafialny Trójcy Przenajświętszej ks. kanonik Leonard Zagórski)

Lipiec 2000 r. – Położono chodnik przed plebanią (kostka brukowa).

Lipiec – sierpień 2000 – Kapitalny remont Groty Maryjnej na cmentarzu i wybudowanie ołtarza.

05 sierpnia 2000 r. – I Uroczystość NMP Skarżyckiej – Ks. Bp Prof. Antoni Długosz.

03 września 2000 r. – Dożynki parafialne.

04 – 12.09.2000 r.– Parafialna pielgrzymka jubileuszowa do Rzymu.

23 września 2000 r.– Parafialna pielgrzymka jubileuszowa do archikatedry w Częstochowie(3 autokary).

15 października 2000 r.– Niedziela powołaniowa (Siostry O.Pio, Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego z Częstochowy).

Październik 2000 r. – Kalendarze na 2001 r. z naszą świątynią.

01 listopada 2000 r.– Poświęcenie nowego ołtarza przy Grocie Matki Bożej z Lourdes na parafialnym cmentarzu (ks. kanonik Jan Leks w asyście ks. kanonika Andrzeja Domagały i ks. dra Jana Koclęgi).

17 – 19. 12. 2000 r. – Rekolekcje adwentowe (ksiądz prałat Marian Dumała).