Wojciech Giebułtowski – właściciel Skarżyc, w 1610 r. rozbudował kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej. Nową parafię w Skarżycach p.w.Tójcy Przenajświętszej erygował bp. Krakowski Piotr Tylicki 10 czerwca 1616 r., wydzielając ją z parafii p.w. św. Mikołaja w Kromołowie. Do powstałej parafii przyłączono wsie: Morsko, Dupice i Żerkowice.   

Początkowo był to kościół filialny parafii kromołowskiej administrowany przez proboszcza kromołowskiego księdza Stanisława Bielawskiego. Za jego kadencji i dzięki jego staraniom Skarżycki kościół parafialny został osobnym probostwem.

 • Od 17.VII.1675. dziekan Lelowski , Stanisław Tobiasz Żaboklicki  został proboszczem  w Skarżycach  .Swoją posługę duszpasterską sprawował blisko 40 lat . W tym czasie zapisał się w karcie historii jako organizator   pierwszej szkoły (1675). W 1681 r. nabył pierwszą monstrancje do kościoła. 23.IV.1715 r. zmarł .Pochowano go 6.V.1715r. w kościele w Skarżycach w kaplicy obok zakrystii. W tej kaplicy znajduje się ołtarz Bożego Narodzenia.
 • W roku 1715 proboszczem zostaje Adam Stanisław  Celeński.
  Zmarł 5. III. 1719 r. przyjąwszy Sakrament Święty. Pochował go wikary kolegiaty Pileckiej ks. Franciszek  w grobie pod zakrystią.
 • W latach 1719-1722  probostwo sprawuje Jakub Józef Kempski .
 • W latach 1722 do 1742  proboszczami byli Wojciech Antoni Małecki  i ksiądz Jan Kanty Małecki.
 • W roku 1742 do 1754 proboszczem zostaje ksiądz Wawrzyniec Dzidawski  v-ce dziekan Lelowski.
 • W roku 1754  następcą księdza Dzidawskiego  zostaje ksiądz Paweł Jarzyński  który zmarł i pochowany został w Skarżycach
 • W roku 1765  w 2 lata po nim proboszczem zostaje ksiądz Jan Rucki /ur. w 1740r. wyświęcony 1765/. Ksiądz Jan Rucki  zostaje również proboszczem w Kromołowie  i administruje oba probostwa jednocześnie. Zapisał na kościół w Skarżycach 2000 zł . Za niego też kościół był odnawiany i lichtarze ołowiane nabyte. Procesował się z Antonim Otfinowskim  z Zagórza o czynsz w wysokości 500 zł. Za księdza Jana Ruckiego w  Roku 1782 użytkuje parafię Skarżyce ksiądz Jacek Kochański wikarym w tym roku był Józef Jasiński ur . 1736 wyświęcony w 1766 przez biskupa krakowskiego Franciszka Potańskiego. Ksiądz Rucki 25. III. 1782 zmarł i pochowany został  pod wielkim ołtarzem. Wikary Karol Skalski mający 44 lata był na parafii 
  przez rok.
 • Od 1788 r . proboszczem był ksiądz Jan Maciej Kurczak.
 • W roku 1812 probostwo sprawuje ksiądz Wincenty Marczewski. Na prośbę dziedzica Skarżyc i Morska  Ludwika Heppena zostaje przeniesiony z parafii w Ciągowicach  do Skarżyc ksiądz Andrzej Waksmański i obejmuje probostwo. Wspólnie z dziedzicem troszczą się o oświatę , organizują zebrania szkolne. Ks. Andrzej Waksmański zmarł 30.I. 1827 r. Pochowano go na cmentarzu przykościelnym w Skarżycach.
 • W  1827 r. parafię objął  ks.  Wojciech Szafrański  z Kroczyc.
 • Przez następny rok proboszczem był Maciej Euzebiusz Rawiczerski.
 • 1928- 1930 r . Probostwo sprawuje Ks . Jan Filowski jednocześnie proboszcz Kromołowski i dziekan Pilecki.
 • W latach 1830- 1848  proboszczami w Skarżycach zostają następujący księża: Admund Walecki , Stanisław Myśliński , Jan Kuliński , Franciszek Jagodzki , Andrzej Gajderski , Michał Zarzycki.
 • 1848- 1852 r. parafia administrowana przez ks . Jan Wachlowskiego , który tutaj zmarł.
 • W 1852 r. proboszczem został ks . Kajetan Szczepański
 • Od 1857 r . proboszczem był ks. Ludwik Leopold Czakała.
 • W 1866 r. administrował ks. Paweł Włodek.
 • Po nim proboszczem zostaje ks . Antoni Skalski ur. 1834 r. w Rakowie, zmarł w Skarżycach dnia 25 .III.1900 r. Pochowany został na nowo otwartym cmentarzu parafialnym przez swego brata ,którego również pochowano w 1918 r. na cmentarzu parafialnym w Skarżycach. Brat ks. Antoniego Skalskiego chowany był z wielkimi honorami były poczty sztandarowe, orkiestra górnicza oraz szereg delegacji.

Opis dziejów kościoła w Skarżycach za probostwa ks. Antoniego Skalskiego

 • W 1874 roku za bytności ks. Antoniego Skalskiego odrestaurowano organy, a dwa lata później zostały pokryte nowymi gontami dwie kościelne kaplice.
 • W 1877 roku otynkowano kościół od strony zachodniej, jak również obielono, tak wewnątrz jak i na zewnątrz.
 • W 1879 roku zamówiono na kościół gonty. Raport sporządzony w tym roku stwierdzał pokrycie kościoła nowym gontem. Parafianie wszystko to zawdzięczają proboszczowi ks. Antoniemu Skalskiemu ” On  przy współudziale Sołtysów zbierał w parafii składki, prowadził rachunki, doglądał roboty, czynił wypłaty, za co parafianie wielką okazują mu wdzięczność”.
 • Dnia 05 maja 1883 roku o godz. 430 wszczął się ogień z niewiadomej przyczyny w jednej stodole w środku wsi Skarżyce. Parafianie ruszyli na ratunek, mimo ofiarności, ogień ogarnął  cały kościół. 
  Ogień pędzony silnym wiatrem ,dach i wieże kościelną spalił. Kościół został zniszczony z zewnątrz. Wewnątrz w całości zachowało się wszystko. Parafianie postanawiają swoim kosztem pokryć zniszczenia.
 • W 1884 roku  zupełnie nową wieżę i dach wznieśli.
  – Opis brany z jednego z tomów ksiąg ks. Wiśniewskiego.
  – Archiwum Diecezjalne w Częstochowie .Sygn. II 63 akta Konsystorza Generalnego.
 • W latach 1901- 1903 ,na początku XX w. parafią administrował ks. Teodor Urbański. Wtedy to kościół był zniszczony. Staraniem tegoż księdza powstał komitet odbudowy ,ale z braku funduszów nie doszło do podjęcia żadnych prac.

Pozostali proboszczowie

 • Od 1904 do 1907 r. proboszczem był ks. Tomasz Szczerbiński.
 • 1907- 1913 r. to 5 lat probostwa ks. Czesława Chodorowskiego.
 • Od 1913 do 1917 r. administratorem był ks. Józef Gromny.
 • 1917 – 1919 r. ks . Adam Hendrychowski.
 • 1919 – 1920 r. ks. Jan Kałuża.
 • 1921 r.  ks. Jan Karol Barcz.
 • Od 1922 do 1927 r. proboszczem został ks. Antoni Maternyur. 1893r. wyświęcony 1922r. Zmarł 20. V. 1969r.
 • 1928- 1935 r. to okres probostwa ks. Jana Krawieckiego, 1893 r. wyświęcony w 1922r.  został zamordowany  na placówce w czasie okupacji hitlerowskiej  6 .V. 1940r.
 • 1935 do 1970 r. to okres trudnego probostwa emigranta ze Szwajcarii  ks. profesora Alfonsa Niedermana. 1893 r.  Wyświęcony w 1917 r.
 • 1971- 80 r.  ks. Henryk Wysowski 
 • 1980-82 r. ks. Józef Duda
 • 1982-88 r.  ks.  Wiktor Tomzik 
 • 1988-98 r. ks. Mirosław Sikora  
 • 1998- 2019 r. ks. Stanisław Jan Wybański
 • od 2019obecnie funkcję proboszcza pełni ks. Andrzej Sewerynek