• 17 stycznia 2015 r. – W naszym sanktuarium odbył się koncert ks. bpa Antoniego Długosza z racji 50 lecia Kapłaństwa.
 • 29 – 31 marca 2015 r. – Rekolekcje wielkopostne (ks. Franck Mbida z Kamerunu).
 • 03 maja 2015 r. – XXVI Pielgrzymka Strażaków z powiatu zawierciańskiego i 90 lecie OSP w Skarżycach (ks. prof. Marian Szymonik). Ks. prob. Stanisław Wybański otrzymał odznakę „Za wysługę XV lat”w Związku OSP RP.
 • 17 czerwca 2015 r. – Wymieniono zegar sterujący dzwonami i moduł.
 • 10 lipca 2015 r. – W naszym sanktuarium celebrowano uroczystą Mszę św. w rycie trydenckim.
 • 05 sierpnia 2015 r. – XV Uroczystość ku czci NMP Skarżyckiej: ks. bp Antoni Długosz.
 • 07 – 16 września 2015 r. – Parafialna pielgrzymka do Rzymu.
 • 26 września 2015 r. – Ks. prob. Stanisław Wybański w MOK „Centrum” w Zawierciu zagrał i poprowadził koncert charytatywny.
 • Październik 2015 r. – Wycięto drzewa przed kościołem i przed plebanią oraz pomalowano dach na ośrodku oazowym i budynkach gospodarczych”.
 • 05.12.2015 r. – ks. prob. Stanisław Wybański celebrował uroczystą Mszę św. w intencji Ojczyzny i poświęcił tablicę ku czci poległych żołnierzy w czasie I wojny światowej na terenach Morska i Skarżyc (tablicę umieszczono w murze cmentarza parafialnego). Ks. proboszcz otrzymał medal: Krzyż św. Floriana z legitymacją nr 1
 • 06.12.2015 r. – ks. proboszcz Stanisław Wybański celebrował w naszym sanktuarium uroczystą Mszę św. w intencji Kapituły Orderu św. Stanisława B.M. i otrzymał od Wielkiego Przeora Polski Marka Kramarskiego Krzyż Komandorski Orderu św. Stanisława BM w roku 250. lecia ustanowienia tego ORDERU.
 • 13 – 15 grudnia 2015 r. –Rekolekcje adwentowe (ks. Sebastian Wyrozumski)
 • 06 – 08 marca 2016 r. – rekolekcje wielkopostne (ks. Maciej Guziejko)
 • 02 kwietnia 2016 r. – w naszym sanktuarium odbył się koncert Kapeli Drewutnia
 • 18 – 20 kwietnia 2016 r. – pielgrzymka parafialna po północno-zachodniej Polsce.
 • 01 maja 2016 r. – XXVII Powiatowa Pielgrzymka Strażaków (ks. Sebastian Kępa)
 • 22 maja 2016 r. – odpust parafialny (ks. Stanisław Faber)
 • 29 czerwca 2016 r. – koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Zawiercie”
 • 05 sierpnia 2016 r. – uroczystość NMP Skarżyckiej (ks. prof. Marian Szymonik)
 • 07 – 14 września 2016 r. – parafialna pielgrzymka do Andaluzji
 • 24 września 2016 r. – ks. prob. Stanisław Wybański w MOK „Centrum w Zawierciu zagrał i poprowadził koncert charytatywny
 • 11 – 13 grudnia 2016 r. – rekolekcje adwentowe (ks. prof. Mirosław Kowalski)
 • 08 stycznia 2017 r. – w naszym sanktuarium odbył się koncert kolęd („Zespół Pieśni i Tańca Zawiercie”)
 • 15 stycznia 2017 r. – w sanktuarium i kaplicy: Jasełka (dzieci z Żerkowic)
 • 18 lutego 2017 r. – ks. bp Antoni Długosz udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży z naszej wspólnoty parafialnej
 • 26 – 28 marca 2017 r. – rekolekcje wielkopostne (ks. prał. Stanisław Gębka)
 • 18 – 19 kwietnia 2017 r. – pielgrzymka parafialna do Kazimierza n/Wisłą i Sandomierza
 • 07 maja 2017 r. – XXVIII Powiatowa Pielgrzymka Strażaków (ks. Józef Ośródka)
 • 11 czerwca 2017 r. – odpust parafialny (ks. prof. Marian Szymonik)
 • 22 czerwca 2017 r. – uroczysta Msza św. w 60-lecie urodzin ks. prob.
 • 05 sierpnia 2017 r. – uroczystość NMP Skarżyckiej pod przewodnictwem ks. prof. Sebastiana Kępy
 • 03 września 2017 r. – dożynki parafialne
 • 23 września 2017 r. – ks. prob. Stanisław Wybański zagrał i poprowadził koncert charytatywny w MOK w Zawierciu
 • Wrzesień 2017 r. – przed świątynią wymieniono krawężniki, wylano nowy asfalt i dokonano rewitalizacji skweru przed sanktuarium i przed plebanią
 • 01 października 2017 r. – Sanktuarium NMP Skarżyckiej odwiedził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Wraz z małżonką wziął udział w uroczystej Mszy św. i spotkał się z ks. proboszczem na plebanii
 • 25 listopada 2017 r. – umieszczenie nowej figury Matki Bożej we wnęce skalnej przy ul. Jurajskiej w Żerkowicach
 • 08 grudnia 2017 r. – uroczyste poświęcenie figury Matki Bożej w skale w Żerkowicach
 • 17 – 19 grudnia 2017 r. – rekolekcje adwentowe (ks. Stanisław Faber)