• Styczeń 2007 r. – Tapicerka ławek w kościele.
 • 18 – 20 marca 2007 r. – Rekolekcje wielkopostne (ks. Piotr Hernoga).
 • 31 marca 2007 r. – Przycięcie drzew przed kościołem.
 • 03 kwietnia 2007 r. – Renowacja gabloty przed kościołem.
 • 06 maja 2007 r. – 18. Pielgrzymka Strażaków z powiatu zawierciańskiego: ks. Mirosław Sikora, inicjator pielgrzymek.
 • 09 maja 2007 r. – W czasie Dnia Strażaka i 15. lecia PSP w Zawierciu, ks. proboszcz Stanisław Wybański został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego, a Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Przenajświętszej otrzymała List Gratulacyjny i okolicznościowy ryngraf.
 • 15 maja 2007 r. – Parafialna pielgrzymka do Lichenia.
 • 20 maja 2007 r. – I Komunia św. (7. dzieci).
 • 03 czerwca 2007 r. – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej: ks. prof. Henryk Niemiec.
 • Lipiec 2007 r. – Kapitalny remont zabytkowej kaplicy w Żerkowicach.
 • 05 sierpnia 2007 r. – Uroczystość NMP Skarżyckiej (ks. Zenon Gajda).
 • 19 sierpnia 2007 r. – Jubileusz 80. lecia OSP w Morsku: uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. prob. Stanisław Wybański, kazanie wygłosił ks. dr Jan Koclęga.
 • 02 września 2007 r. – Dożynki parafialne.
 • 10 – 20 września 2007 r. – Parafialna pielgrzymka do Mariazel i Medugorie.
 • Wrzesień 2007 r. – Zakupiono 3 ornaty białe.
 • 07 października 2007 r. – Poświęcenie odrestaurowanej zabytkowej kaplicy i figur Pana Jezusa i Matki Bożej w Żerkowicach.
 • 19 października 2007 r. – 15. lecie Firmy KEM (Morsko) – uroczystą Mszę św. celebrował i kazanie okolicznościowe wygłosił ks. Stanisław Wybański.
 • 31.10. – 03.11. 2007 r. – Programy w Tvp3 i w Tvn o naszym sanktuarium i o jurze: wypowiedzi udzielał ks. prob. Stanisław Wybański.
 • 04 listopada 2007 r. – Koncert „Zaduszki Skarżyckie” w wyk. artystów „Piwnicy” z Krakowa.
 • 18 listopada 2007 r. – Dzień powołań. Do naszego sanktuarium przybyli: ks. profesor, diakon i alumn z Wyższego Częstochowskiego Seminarium Duchownego, którzy na wszystkich Mszach św. głosili Słowo Boże i spotkali się z młodzieżą, lektorami i ministrantami.
 • 28 listopada 2007 r. – Ks. Proboszcz Stanisław Wybański dokonuje uroczystego poświęcenia kompleksu hotelowo-restauracyjnego firmy „KEM” w Dąbrowie Górniczej.
 • 16 – 18 grudnia 2007 r. – Rekolekcje adwentowe (Ks. Henryk Niemiec). Styczeń 2008 r. – Wycięcie drzew i krzewów na polu parafialnym.
 • 21 lutego 2008 r. – Ks. Abp Stanisław Nowak poświęcił kaplicę w ośrodku oazowym.
 • 02 – 04 marca 2008 r. – Rekolekcje wielkopostne (Ks. Jacek Kapuściński).
 • 11 marca 2008 r. – Przed świątynią parafialną zamontowano tablicę ze szlakiem maryjnym Częstochowa – Mariazell. Sanktuarium NMP Skarżyckiej na JurzeKrakowsko-Częstochowskiej zostało wpisane w europejski szlak maryjny.
 • 20 marca 2008 r., Wielki Czwartek – Kapłani z dwóch zawierciańskich dekanatów przeżyli w naszym Sanktuarium Godzinę Kapłańską.
 • 29 marca 2008 r. – Ks. Bp Antoni Długosz udzielił młodzieży Sakramentu Bierzmowania.
 • 14 kwietnia 2008 r. – Ks. Krzysztof Dziub, Rodak, obronił pracę doktorską z prawa kanonicznego w KUL. Marzec – Kwiecień 2008 r. – Renowacja ogrodzenia wokół kościoła.
 • 04 maja 2008 r. – 19. Pielgrzymka Strażaków z powiatu zawierciańskiego(Ks. Jan Koclęga).
 • 11 maja 2008 r. – Uroczystość I Komunii św. (9 dzieci).
 • 18 maja 2008 r. – Odpust ku czci Trójcy Przenajświętszej (Ks. Kazimierz Bednarski). – Koncert ku czci Trójcy Przenajświętszej: teksty – Michał Zabłocki, wykonanie – Artyści „Piwnicy pod Baranami” z Krakowa. Wiosna 2008 r. – Renowacja Stacji Drogi Krzyżowej wokół świątyni.
 • 27 czerwca 2008 r. – Instalacja 7. lampionów przy Cudownym Obrazie NMP Skarżyckiej.
 • Lipiec 2008 r. – Wymiana drzwi głównych w świątyni parafialnej.
 • Lato 2008 r. – Renowacja ołtarza przy „Ogrójcu”.
 • 05 sierpnia 2008 r. – Uroczystość NMP Skarżyckiej i wizytacja kanoniczna (Ks. Bp Jan Wątroba)
 • 08 – 18 września 2008 r. – Parafialna pielgrzymka do Grobu św. O. Pio i Sługi Bożego Jana Pawła II i na Sycylię.
 • 22 września 2008 r. – Dekanalna Pielgrzymka Chorych: Ks. Abp Stanisław Nowak. 27 września 2008 r. – Msza św. dla Studenckiego Kręgu Instruktorskiego ZHP z racji 60. lecia Akademii Medycznej w Katowicach.
 • 08 listopada 2008 r. – Nieszpory i nabożeństwo ewangelizacyjne pod przewodnictwem ks. abpa Stanisława Nowaka dla uczestników rekolekcji oazowych.
 • 19 listopada 2008 r. – Ks. Proboszcz Stanisław Wybański mianowany Wicedziekanem dekanatu NMP Królowej Polski w Zawierciu.
 • Listopad 2008 r. – Powstaje pieśń pt. „Życie”, słowa i muzyka: ks. prob. Stanisław Wybański, opublikowana w tygodniku katolickim „Niedziela”.
 • 14 – 16 grudnia 2008 r. – Rekolekcje adwentowe (o. Stefan).
 • 18 grudnia 2008 r. – Montaż mozaiki Jezusa Miłosiernego w „Ogrójcu”.
 • 29 grudnia 2008 r. – Ks. prob. Stanisław Wybański mianowany kapelanem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zawierciu.
 • Styczeń 2009 r. – Zakupiono 3 ornaty zielone.
 • Styczeń 2009 r. – Zakupiono 3 pojemniki (1100 l.) na cmentarz.
 • 22 – 24 marca 2009 r. – Rekolekcje wielkopostne (ks. prał. Marian Duda).
 • 21 kwietnia 2009 r. – Pielgrzymka parafialna do Tuchowa, Zakliczyna i Krakowa-Łagiewnik. Kwiecień 2009 r. – Wybito medale z okazji 10. lecia sanktuarium.
 • 03 maja 2009 r. – XX Pielgrzymka Strażaków z powiatu zawierciańskiego (Bp Antoni Długosz). Ks. Prob. Stanisław Wybański został odznaczony złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa.
 • 24 maja 2009 r. – Uroczystość I Komunii św. (4 dzieci).
 • 03 czerwca 2009 r. – Pielgrzymka parafialna do Niepokalanowa i na Grób Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki.
 • 07 czerwca 2009 r. – Odpust Trójcy Przenajświętszej (ks. prał. Tadeusz Wójcik).
 • 14 kwietnia – 19 czerwca 2009 r. – Kapitalny remont muru wokół cmentarza.
 • Czerwiec 2009 r. – Wycięto kolejne drzewo na cmentarzu.
 • Lipiec 2009 r. – W świątyni zamontowano nowe drzwi: boczne i w zakrystii. 05 sierpnia 2009 r. – Uroczystość NMP Skarżyckiej, 10. rocznica ustanowienia sanktuarium Abp Stanisław Nowak). Relacja w Tvp Katowice. Ks. prob. Stanisław Wybański został podniesiony do godności Kanonika Honorowego Kapituły Zawierciańsko-Żareckiej.
 • 19 – 20 sierpnia 2009 r. – Wycięto największe drzewo na cmentarzu.
 • Sierpień 2009 r. – Renowacja wszystkich wnęk okiennych w kościele.
 • 30 sierpnia 2009 r. – Dożynki parafialne.
 • 31.08. – 10.09.2009 r. – Pielgrzymka parafialna do Włoch i na Korsykę.
 • 17 września 2009 r. – Dekanalna pielgrzymka chorych pod przewodnictwem ks. bpa Antoniego.
 • 08 listopada 2009 r. – Koncert zespołu „Liberi Deus”.
 • 07 – 12 grudnia 2009 r. – Remont dachu na plebanii.
 • 13 – 15 grudnia 2009 r. – Rekolekcje adwentowe (ks. dr Jacek Kapuściński).