• 27.12. – 10.01. 2001 r. – Wizyta duszpasterska.
 • 28 stycznia 2001 r.– Rozpoczęcie peregrynacji kopii Cudownego Obrazu NMP Skarżyckiej w rodzinach.
 • 25 – 27 marca 2001 r. – Rekolekcje wielkopostne (ks. kan. Jan Mazurkiewicz z Sandomierza).
 • Marzec 2001 r. – Remont dachu na plebanii.
 • Wiosna 2001 r. – Remont budynków gospodarczych: m. in. wybudowanie drugiego garażu, nowe bramy garażowe, malowanie dachu.
 • 12 kwietnia 2001 r., Wielki Czwartek – Godzina kapłańska dla kapłanów z regionu zawierciańskiego (ks. dr Jan Koclęga).
 • 04 maja 2001 r. – Uroczystość św. Floriana i Doba Eucharystyczna.
 • 06 maja 2001 r.– XII Pielgrzymka Strażaków z powiatu zawierciańskiego i poświęcenie nowego bojowego wozu strażackiego (ks. prałat Piotr Miklasiński).
 • 20 maja 2001 r. – I Komunia Święta.
 • 10 czerwca 2001 r. – Główny odpust Trójcy Przenajświętsze (ks. prałat Zdzisław Skrzek Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Mrzygłodzkiej).
 • 05 sierpnia 2001 r. – Uroczystość NMP Skarżyckiej (o. Krzysztof Janas z Warszawy, rodak).
 • 02 września 2001 r. – Dożynki parafialne.
 • 05 – 17 września 2001 r. – Parafialna pielgrzymka do sanktuariów maryjnych Europy.
 • 22 września 2001 r. – Przyznanie medalu „Mater Verbi” ks. prob. Stanisławowi Wybańskiemu „Jako wyraz uznania i wdzięczności za dobrą współpracę i zaangażowanie w promowaniu <Niedzieli> i utrwalaniu czytelnictwa prasy katolickiej”.
 • 24 września 2001 r. – Dekanalna pielgrzymka chorych do naszego sanktuarium pod przewodnictwem Ks. Abpa Stanisława Nowaka.
 • Październik 2001 r. – Kalendarze na 2002 r. „Madonny Archidiecezji Częstochowskiej”.
 • 16 –18 grudnia 2001 r. – Rekolekcje adwentowe (o. misjonarz Włodzimierz Wiecha z diecezji sosnowieckiej).
 • 03 stycznia 2002 r. – Zakończenie peregrynacji kopii Cudownego Obrazu NMP Skarżyckiej.
 • 27.12. – 09.01.2002 r. – Wizyta duszpasterska.
 • 02 lutego 2002 r. – Koncert kolęd (Artyści Piwnicy pod Baranami z Krakowa na czele z Agnieszką Chrzanowską).
 • Luty 2002 r. – Janusz Domagała ufundował chorągiew pogrzebową.
 • 10 marca 2002 r. – Misterium „Żale Matki Bożej pod krzyżem” w wykonaniu aktorów Teatru Adama Mickiewicza z Częstochowy.
 • 10 – 12 marca 2002 r. – Rekolekcje wielkopostne (ks. kan. Stanisław Mendakiewicz z Cz-wy).
 • Niedziela Miłosierdzia – Poświęcenie Ornatu Jezusa Miłosiernego i św. Faustyny ufundowanego przez ks. dra Jana Koclęgę.
 • 08.04. – 22.06.2002 r. – Kapitalny remont trzech kopuł na świątyni parafialnej (wymiana więźby dachowej i pokrycie blachą miedzianą).
 • 21 kwietnia 2002 r. – Spotkanie wspólnoty parafialnej z redaktorami „Niedzieli”.
 • 04 maja 2002 r.– Uroczystość św. Floriana i Doba Eucharystyczna.
 • 05 maja 2002 r. – XIII Pielgrzymka Strażaków z powiatu zawierciańskiego (ks. Sławomir Galasiński Archidiecezjalny Duszpasterz Strażaków).
 • 19 maja 2002 r. – I Komunia Święta.
 • 26 maja 2002 r. – Główna Uroczystość parafialna, Odpust Trójcy Przenajświętszej (ks. infułat Ireneusz Skubiś wikariusz biskupi do spraw mediów i red. nacz. tyg. katol. „Niedziela”).
 • Maj 2002 r. – Renowacja krzyża przed kościołem (Jan Moszczowski).
 • Wiosna 2002 r. – Remont kaplicy w Żerkowicach: wymiana dachu, ogrzewanie, malowanie wnętrza, imitacja witraży w oknach, nowe żyrandole.
 • Lato 2002 r. – Odwodnienie plebanii.
 • 05 sierpnia 2002 r. – Uroczystość NMP Skarżyckiej i Bierzmowanie (Ks. Bp Jan Wątroba).
 • 01 września 2002 r. – Dożynki parafialne.
 • 09 –19 września 2002 r. – Parafialna pielgrzymka śladami św. Pawła Apostoła.
 • 24 września 2002 r. – Dekanalna pielgrzymka chorych pod przewodnictwem Ks. Bpa Antoniego Długosza.
 • 13 października 2002 r. – Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. kanonika Jana Mazurkiewicza.
 • Październik 2002 r. – Powstaje pieśń: „Tajemnice Światła” ze słowami i melodią ks. Stanisława Wybańskiego.
 • Jesień 2002 r. – Wymiana okien na I piętrze plebanii.
 • 15 – 17 grudnia 2002 r. – Rekolekcje adwentowe (o. misjonarz Grzegorz Gołuszka).
 • Grudzień 2002 r. – Powstaje pieśń: „Jezu Miłosierny” ze słowami i melodią ks. proboszcza, opublikowana w tygodniku katolickim „Niedziela”.
 • Grudzień 2002 r. – Zewnętrzne oświetlenie kościoła.
 • 27.12. – 10.01.2003 r. – Wizyta duszpasterska.
 • 17 stycznia 2003 r. – Koncert kolęd w wykonaniu Scholi <Canticum> z Wyższego Seminarium Duchownego Księży Salezjanów z Krakowa i artystów Piwnicy pod Baranami z Krakowa. Koncert zarejestrowany na płycie CD.
 • Styczeń 2003 r. – Parafia gości Misjonarza z Afryki ks. Emila Cudaka.
 • 12 – 14 kwietnia 2003 r. – Rekolekcje wielkopostne przygotowujące do peregrynacji Cudownego Obrazu Jezusa Miłosiernego w świątyni parafialnej (ks. kan. Leonard Zagórski).
 • 13 kwietnia 2003 r. – Wizytacja kanoniczna parafii, którą przeprowadził Ks. Bp Antoni Długosz.
 • 14 – 15 kwietnia 2003 – Nawiedzenie Jezusa Miłosiernego w znaku Cudownego Obrazu Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak).
 • 24 kwietnia 2003 r. – Pielgrzymka parafialna śladami Ojca Świętego (Łagiewniki, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska).
 • 03 maja 2003 r. – Poświęcenie Ornatu NMP Skarżyckiej ufundowanego przez Kazimierę Cisowską.
 • 04 maja 2003 r. – Uroczystość św. Floriana, Doba Eucharystyczna i XIV Pielgrzymka Strażaków z powiatu zawierciańskiego (ks. kanonik Jan Leks).
 • 25 maja 2003 r.– Uroczystość I Komunii.
 • Maj 2003 r. – Renowacja krzyża misyjnego na cmentarzu, zbudowanie nowego cokołu (Jan Moszczowski).
 • 15 czerwca 2003 r. – Odpust parafialny Trójcy Przenajświętszej (ks. kan. Leonard Zagórski).
 • 05 sierpnia 2003 r. – Uroczystość NMP Skarżyckiej (ks. prof. Teofil Siudy, Prezes Polskiego Towarzystwa Mariologicznego).
 • Lato – jesień 2003 r. – Wymiana 5 okien w świątyni i założenie witraży.
 • 07 września 2003 r. – Dożynki parafialne.
 • 16 września 2003 r. – Dekanalny dzień chorych pod przewodnictwem Ks. Bpa Antoniego Długosza.
 • Październik 2003 r. – Zakupiono przenośne profesjonalne nagłośnienie.
 • 29 listopada 2003 r. – Przedstawiciele naszej wspólnoty parafialnej biorą udział w archikatedrze częstochowskiej w zakończeniu peregrynacji Cudownego Obrazu Jezusa Miłosiernego w naszej Archidiecezji i otrzymują kopię tego obrazu dla parafii.
 • 30 listopada 2003 r. – Rozpoczęcie peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w rodzinach naszej parafii.
 • 14 – 16 grudnia 2003 r. – Rekolekcje adwentowe (ks. prof. Robert Żwirek z Krakowa).